پیشنهادات و انتقادات

هدف ما در برسام جلب رضایت شما عزیزان می باشد.

از شما متشکریم که با ارسال پیشنهادات و انتقاداتتان، برسام را به سمت بهتر شدن هدایت می کنید.

رضایت شما مهم ترین رکن وجود برسام است.