فرم الکترونیک درخواست نمایندگی

جهت درخواست نمایندگی اطلاعات خود را در فرم ذیل وارد نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

۱ - مشخصات حقیقی
۲ - مشخصات متقاضی حقوقی
۳ - متقاضی دریافت نمایندگی
۴ - سوابق تجارب کاری متقاضی
۵ - مشخصات محل مورد تقاضا
۶ - موقعیت محل مورد تقاضا
۷ - موقعیت جغرافیایی ملک
۸ - وضعیت ملک
نوع مجوز
۸ - امکانات متقاضی
فضای فروشگاهی
فضای اداری
سردخانه زیر صفر
فضای انبارش کالا
ویزیتور حضوری
ویزیتور تلفنی
موضع فروش
نوع ماشین پخش
۹ - نوع فعالیت فروش
۱۰ - نوع فعالیت پخش
12 .در صورت انعقاد قرارداد درسه ماهه اول تخمین فروش عرضی و عمقی را ذکر نمایید؟

یا

دانلود و تکمیل دستی فرم

شما همچنین می توانید فرم را به صورت فایل PDF دانلود نمایید و سپس به صورت دستی پر کنید و در فیلد زیر آپلود نمایید